top of page
Zoeken
  • Raf

Geachte heer Timmermans

Bijgewerkt op: 19 mei 2020

Maastricht, 14 maart 2020

Geachte heer Timmermans,

Het verbaast me dat ik zo weinig hoor of lees over het verband tussen Corona en slechte luchtkwaliteit. Het is niet toevallig dat de grootste coronabrandhaarden samenvallen met de grootste luchtverontreinigingshaarden.

Het verbaast me dat nu er door Europa en natiestaten allerlei maatregelen genomen worden om de mobiliteit van inwoners aan banden te leggen, er nauwelijks aandacht is om de uitstoot van industrie te beperken. Een uitstoot zonder welke er echt geen pandemie zou zijn.


Terwijl dit toch het moment is om de klimaatdoelen nog meer kracht bij te zetten en de publieke opinie hierover positief te beïnvloeden. 

Nu het sociaal economisch leven tot stilstand komt, is er tijd voor herbezinning op de leidende en allesbepalend rol van de economie. Er ontstaan momenteel allerlei prachtige sociale burgerinitiatieven , die hoop geven dat er toch nog een samenhang is in deze individualistische samenleving. Mensen die anticiperen en initiëren, saamhorigheid gedijt in tijden van nood, maar dit kan de aanzet geven tot een structurele omvorming van onze maatschappij.

U bent in de positie niet alleen als de man die in Europa verantwoordelijk is voor een beter klimaat, maar ook als gezicht van de partij van de arbeid om hier en nu vol op in te zetten.

Laat nu de industrie anticiperen en nieuwe ontwikkelingen initiëren. Leg de nadruk op het direct aan banden leggen van de uitstoot. Dat is echt nodig om komende virusuitbraken (want daar is blijkbaar wel iedereen het over eens, die gaan er komen in deze mondiale snelkookpan) niet de kans te geven zich op dergelijke schaal te ontwikkelen. 

Ik sympathiseer nog steeds met de PvdA, met haar sociaal maatschappelijke visie. Maar een “partij van de arbeid” is als naam niet meer van deze tijd; arbeid als verbindende factor, is iets uit de vorige eeuw. Er ligt een wereld open voor een “partij van de anticipatie” om maar even een naam te noemen.

Het is bovendien naar mijn bescheiden mening de enige manier ook om Europa te herontdekken.

Benieuwd naar uw reactie.


Met een hartelijke groet vanaf het balkon van Europa, Maastricht,

Raf

 

Deze mail stuurde ik op 14 maart 2020; tot op heden mocht ik geen antwoord ontvangen.

Maar vrijdagavond was ik verheugd te horen dat het kabinet stevig inzet om voor het einde van 2020 de CO2-uitstoot met tenminste 25 procent te verminderen ten opzichte van 1990 en door de coronacrisis komt dit doel in zicht.

Het kabinet neemt klimaatmaatregelen, zoals het instellen van een zogenoemd uitstootplafond voor kolencentrales. Dat is hun maximale CO2-uitstoot per jaar.

Verder krijgen burgers en bedrijven een compensatie voor de aankoop van ledlampen en het beter instellen van hun verwarmingsinstallaties. Hiervoor is 150 miljoen euro uitgetrokken. Mensen met een oude koel- of vrieskast krijgen bij inruil 35 euro. Woningbouwcorporaties die hun huurhuizen verduurzamen, krijgen een korting op de verhuurdersheffing, een soort afdracht aan de staatskas.

Hoopgevend!

60 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page